Aleksios 3 Angelos, bysantinsk keiser 1195–1203, kom til makten ved å styrte sin bror, Isak Angelos, og regjerte deretter slett og ødselt til han ble fordrevet av korsfarere. Han døde i Lilleasia 1210.