(Graphische Sammlung Albertina), Wien, en av verdens fremste samlinger av håndtegninger og grafisk kunst. Inneholder omkring 40 000 originaltegninger, blant dem rundt 150 av A. Dürer, et lignende antall av Rembrandt, ca. 50 av Rubens og et stort antall av Rafael. Antallet grafiske blader overstiger en million, blant dem unike blader av grafikkens største mestere. Navn etter grunnleggeren, hertug Albert (Albrecht) av Sachsen-Teschen (1738–1822); eies nå av den østerrikske stat.