Albert 1, konge 1909–34, etterfulgte sin farbror, Leopold 2, på tronen. Han hadde fått en omfattende sivil og militær utdannelse og førte personlig overkommandoen over den belgiske hær under den første verdenskrig. Vant stor popularitet som konge. Han omkom under fjellklatring i nærheten av Namur. Albert var gift med den bayerske prinsesse Elisabeth (1876–1965).