Elisabeth, dronning av Belgia 1909–34. Datter av hertug Karl Ludvig av Bayern, ektet 1900 daværende prins Albert og besteg tronen sammen med ham 1909. Særlig kjent for sitt humanitære arbeid blant soldatene under den første verdenskrig.