Akersnes, kongsgård i Akershagen (området mellom Pipervika og Bjørvika) ved det gamle Oslo, forløper for Akershus festning. Nevnt år 1300. Håkon 5 overtok området fra Nonneseter kloster og oppførte et anlegg som bl.a. rommet rikets arkiv. Ble ytterligere befestet i de følgende år og omtales 1308 som festning.