Abdirahman Gaileh Mirreh, somalisk forfatter; bodde flere år i Norge. Han utgav diktsamlinger som ble oversatt til bl.a. engelsk, f.eks. From an Acacia Landscape: Poetry 1983–93 (1996), og Nomadens stemme: fabler og eventyr fra somalifolket, som kom på norsk i 1996.