Hans Jacob Brun, født i Oslo, norsk offiser. I sin ungdom i fransk krigstjeneste. Han ble major i 1709 og kommandant på Fredriksten, som han utbedret og forsvarte under Karl 12s angrep 4. juli 1716. Svenskene trakk seg tilbake da borgerne brente byen. På grunn av uoverensstemmelse med borgerne søkte Brun seg forflyttet. Han ble oberst og sjef for et landdragonregiment i 1717, senere for 1. Trondhjemske nationale regiment; brigadier 1731, generalmajor 1733, avskjed 1736.