De forente arabiske emiraters historie

Den eldste historien til området som i dag utgjør statsdannelsen De forente arabiske emirater (FAE) er mangelfullt dokumentert, men arkeologiske funn vitner om tidlig menneskelig aktivitet, fra inntil 100 000 år tilbake, og handel med omverdenen fra rundt 3000 fvt. – først med kopper, så med perler. Golfkystens betydning for regional handel ble lagt allerede da, og utviklet i nyere tid.Mesteparten av den kjente historien er knyttet til tiden etter avtalene som fra 1820 ble inngått med Storbritannia, som måtte beskytte handel med India fra sjørøveri som var er trussel i Persiabukta. Hele artikkelen