De forente arabiske emiraters samtidshistorie

Fagansvarlig

Dag Leraand

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 3 artikler: