Den eldste historien til området som i dag utgjør statsdannelsen De forente arabiske emirater (FAE) er mangelfullt dokumentert, men arkeologiske funn vitner om tidlig menneskelig aktivitet, fra inntil 100 000 år tilbake, og handel med omverdenen fra rundt 3000 fvt. – først med kopper, så med perler. Golfkystens betydning for regional handel ble lagt allerede da, og utviklet i nyere tid. Hele artikkelen

Ny artikkel