Milan Milutinović, jugoslavisk (serbisk) politiker. Ambassadør i Hellas 1989–95, Jugoslavias utenriksminister 1995–97, Serbias president 1997–2002. Milutinović var en nær medarbeider av Slobodan Milošević og ble i likhet med ham anklaget for forbrytelser mot menneskerettighetene og krigens lover av FNs krigsforbryterdomstol i Haag. Presset for å få utlevert Milutinović ble avvist av serbiske myndigheter under henvisning til at han satt i et offentlig embete. Da han gikk av ved årsskiftet 2002/03, mistet han sin immunitet. I januar 2003 reiste han til Nederland og meldte seg for domstolen i Haag. Han har nektet skyld for alle anklager som er reist mot ham. Etter en lang prosess ble Milutinovic i 2009 frikjent for anklagene.