Alvaro Cunhal, portugisisk politiker (kommunist). Medlem av det portugisiske kommunistpartiet (PCP) fra 1931. Fengslet 1937–38, 1940, 1949–60. I eksil 1960–74. Etter statskuppet 1974 var Cunhal medlem av den provisoriske regjering 1974–75. Medlem av Nasjonalforsamlingen 1975–91. Generalsekretær i PCP 1961–92, den siste ortodokse kommunistlederen i Europa.