Isak Abravanel, portugisisk statsmann og filosof, jøde. 1483 måtte han flykte til Spania, og 1492 videre til Italia, hvor han døde i Venezia. Han skrev bibelfortolkninger som også ble brukt av kristne lærde. Av hans sønner er Joseph Abravanel i Ferrara kjent som lege og Samuel Abravanel som napolitansk finansmann. Den sistes hustru Benvenida var kjent for sin klokskap, religiøsitet og velgjørenhet, og hennes hus var et samlingssted for kristne og jødiske lærde. I Venezia skrev Abravanel på italiensk Dialoghi di amore (Samtaler om kjærlighet).