Det området som i dag er Portugal, ble innlemmet i Romerriket omkring 200 fvt. som provinsen Lusitania. Etter at Romerriket ble oppløst, fulgte folkevandringstida. Landet ble overtatt av germanske stammer og deretter innlemmet i det visigotiske riket, før araberne (maurerne) erobret Den iberiske halvøy i 711. I 1139 ble Alfons 1. utropt til konge, og i 1147 erobret han Lisboa fra maurerne ved hjelp av korsfarerne. Hele artikkelen