Nederlands samtidshistorie

Nederlands samtidshistorie er historien fra 1990-årene og frem til i dag. Nederland var i 1990-årene preget av økonomisk krise og arbeidsledighet. På 2000-tallet har innvandrings- og asylpolitikk skapt politiske konflikter. Nederland er tradisjonelt et liberalt samfunn, som har tillatt prostitusjon (1993), aktiv dødshjelp (2001) og likekjønnede ekteskap (2001), og dessuten avkriminalisert cannabis. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Aslak Kittelsen

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 35 artikler: