Nederlands samtidshistorie

Nederlands samtidshistorie er historien fra 1990-årene og frem til i dag. Nederland var i 1990-årene preget av økonomisk krise og arbeidsledighet. På 2000-tallet har innvandrings- og asylpolitikk skapt politiske konflikter. Nederland er tradisjonelt et liberalt samfunn, som har tillatt prostitusjon (1993), aktiv dødshjelp (2001) og likekjønnede ekteskap (2001), og dessuten avkriminalisert cannabis. Hele artikkelen