Frans Andriessen, nederlandsk politiker fra det kristelig-demokratiske parti. Finansminister 1977–80. EU-kommissær 1980–93, i perioden 1989–93 med ansvar for utenrikssaker.