Wim Kok, nederlandsk politiker (sosialist) og fagforeningsleder, leder av nederlandsk LO 1973–85. 1986–2002 medlem av nasjonalforsamlingen og partileder for det sosialdemokratiske partiet PvdA. Visestatsminister og finansminister 1989–94. Nederlands statsminister 1994–2002; han ledet en koalisjon av sosialdemokratene og to liberale partier.