Hans van den Broek, nederlandsk jurist og politiker (kristeligdemokrat). Medlem av nasjonalforsamlingen 1976–81. Nederlands utenriksminister 1982–93. Medlem av Europakommisjonen 1993–99, i perioden 1995–99 hadde han ansvaret for utenrikspolitikken.