Nord-Amerikanske jazzutøvere og -ensembler, 1920 – 1960

Fagansvarlig

Steinar Sætre

Universitetet i Bergen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 137 artikler: