Ebenist, snekker som arbeidet med finere treslag, først og fremst i forbindelse med intarsiainnlegninger. Tittelen ble særlig brukt i Frankrike (menuisier-ébéniste), men er også kjent fra svensk håndverk på midten av 1700-tallet.