Ornamentalt: rundt eller ovalt ornament på møbler eller annen brukskunst, særlig brukt under Louis-seize-stilen.