Bokstol er en søyle eller stokk med plate øverst til å legge en bok på.