Brandr, i norrønt den ytterste utsmykning av skipenes stavner og husenes takgavler. I sagaene omtales en rekke brandar, rikt utstyrt med drakehode, oksehode, en ung mann som holder en spent bue og pil osv. Især må drakehodene ha gitt skipenes stavner og husenes gavler et ganske karakteristisk utseende. På stavkirker og norske relikvieskrin ser man disse brandar, og denne utsmykningsskikken lever ennå på bondegårder.