Leddik, lite, avdelt rom med lokk øverst på en kortvegg på innsiden av en kiste.