Foldeverk, pergamentmotiv, et sengotisk dekorativt snekkermotiv brukt til utsmykking av fyllinger. Det ble dannet ved at man høvlet ut parallelle folder og skarpe kanter i vedens lengderetning; foldene ble kuttet av ved en buktet rand, og det tilpassede stykket ble tappet inn i rammeverket.