Carlos Castaneda, peruanskfødt amerikansk forfatter. Han studerte antropologi før han gikk i lære hos en sjaman fra yaquistammen i Mexico i fem år. Hans erfaringer fra denne perioden gav råstoff til en rekke bøker om sjamanens (overnaturlige) verden og spesielle innsikt. Disse arbeidene vakte oppsikt og debatt i antropologiske tidsskrifter. Noen forskere oppfattet Castaneda som en sjarlatan. Av bøkene hans kan nevnes The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge (1968), A Separate Reality: Further Conversations with Don Juan (1971), Journey to Ixtlán: The Lessons of Don Juan (1973, norsk overs. 1975), Tales of Power (1974), The Second Ring of Power (1977),The Eagle's Gift (1981) og The Art of Dreaming (1993).