Regional antropologi

Fagansvarlig

Kjetil Fosshagen

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 7 kategorier:

  1. Etnografi i Afrika
  2. Etnografi i Amerika
  3. Etnografi i Asia
  4. Etnografi i Australia og Stillehavsområdet
  5. Etnografi i Europa
  6. Etnografi i Melanesia og Polynesia
  7. Etnografi i Midtøsten