Kaukasiske språk er en språkgruppe som omfatter et stort antall språk som blir talt i Kaukasia. De kaukasiske språkene skiller seg i lydsystem og grammatisk struktur tydelig ut fra de indoeuropeiske, semittiske og tyrkiske nabospråkene. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kaukasiske språk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt