Kaukasiske språk

Kaukasiske språk, språkgruppe som omfatter et stort antall språk som blir talt i Kaukasia. De kaukasiske språkene skiller seg i lydsystem og grammatisk struktur tydelig ut fra de indoeuropeiske, semittiske og tyrkiske nabospråkene. De inndeles i tre hovedgrupper: sørvest-kaukasiske eller kartvelske språk, som omfatter bl.a. georgisk, mingrelsk, lasisk og svanisk; nordvest-kaukasiske språk med bl.a. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tamar T. Kalandadze

Universitetet i Oslo

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 11 artikler:

L

  1. lasisk