Uruguays litteratur

Uruguays litteratur har sitt utspring i uavhengighetskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Derfra har litteraturen utviklet seg i tråd med litterære strømninger i resten av Latin-Amerika generelt, og i Argentina spesielt. . Hele artikkelen