Juan Carlos Onetti, uruguayansk forfatter, først og fremst kjent for sine romaner og noveller, bl.a. Tierra de nadie (1941), La vida breve (1950), av mange ansett som hans beste verk, Los adioses (1954; norsk overs. Siste farvel, 1977), El astillero (1961, norsk overs. Verftet, 1978, en allegorisk roman delvis influert av Kafka), Juntacadáveres (1964), La muerte y la niña (1973) og Cuando ya no importe (1993). Onettis verker viser et visst slektskap med W. Faulkners, men virker mye mer pessimistiske. Personene avspeiler menneskets fall fra uskyldstilstanden, dets feighet, maktbegjær og grusomhet.