Boline, tau, ofte satt opp med haneføtter, som løper fra midt på de stående lik i skværseil og forover. Skal holde seilet opp mot vinden.