Sjekte, åpen robåt, spissgattet, oftest klinkbygd og nesten lik i begge ender. 2–4 årer. Tidligere ofte med liten seilrigg (spriseil og fokk). Lengde 15–20 fot. På Sørlandet betyr sjekte en vanlig motorsnekke.