Hylk er et hodeplagg til barn i eldre tid, sydd av et rektangulært tøystykke som ble lagt over barnets hode og holdt sammen under haken eller i nakken. I enkelte distrikter som Setesdal og Numedal levde hylken videre som dåpsplagg inn på 1900-tallet. Plagget har tidligere også vært brukt av kvinner.