Chapeau-bas, på 1700-tallet en flat trekanthatt, på 1800-tallet frem til 1830-årene en månesigdformet hatt som herrer bar under armen i finere selskaper og særlig på ball.