Kombinatorikk

Kombinatorikk er en gren av matematikken som tar for seg ordning og gruppering av elementene i en mengde. Kombinatorikk er blant annet viktig innen sannsynlighetsregning.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Eivind Vatne

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 16 artikler: