Kombinatorikk

Kombinatorikk, kombinatorisk analyse (mat./stat.), læren om ordning og gruppering av elementene i en mengde. Blant de viktigste operasjoner i kombinatorikk er permutasjon eller ombytting av elementene og kombinasjon eller utvalg av visse grupper av elementer. I alminnelighet ønsker man å bestemme antallet av slike permutasjoner og kombinasjoner når visse betingelser er oppfylt. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Eivind Vatne

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 16 artikler: