Nomografi er systematisk utnyttelse av grafiske metoder til beskrivelse av sammenhengen mellom to eller flere matematiske eller fysiske størrelser ved hjelp av diagrammer eller nomogrammer.