Radiometrisk datering, (av radio- og -metri) omfatter alle metoder til aldersbestemmelse (av f.eks. geologisk materiale) som er basert på radioaktiv nedbrytning av naturlige isotoper. Se aldersbestemmelse.