Radiologisk datering, aldersbestemmelse av gjenstander på grunnlag av innholdet av radioaktive isotoper.