Et kirkemøte er en forsamling av offisielle kirkelige representanter som treffer beslutninger om kirkens lære og øvrige spørsmål som angår kirken.Begrepet konsil brukes oftest om de store felleskirkelige (økumeniske) kirkemøtene, mens synode refererer til kirkemøter for en lokalt avgrenset del av kirken.I Den norske kirke er Kirkemøtet det øverste representative organet. Hele artikkelen