Konsiler

Kirkemøte, konsil, synode, forsamling av offisielle kirkelige representanter som treffer beslutninger om kirkens lære og øvrige spørsmål som angår kirken (for Den norske kirke, se Kirkemøtet). Begrepet "konsil" brukes helst om de store felleskirkelige (økumeniske) kirkemøter, mens "synode" refererer til kirkemøter for en lokalt avgrenset del av kirken.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne Stensvold

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 12 artikler: