Våpenkonstruktører

Våpen, jakt-, konkurranse- og kampredskap. I militær sammenheng inndeles kampmidler gjerne i ildvåpen og blanke våpen, og i nærkampvåpen og fjernkampvåpen; særlige våpen er kjernevåpen, bakteriologiske stridsmidler og kjemiske stridsmidler (se kjemisk krigføring). Våpen deles inn etter ABCK-modellen (A=Atomvåpen, B=Biologiske våpen, C=Kjemiske våpen og K=Konvensjonelle våpen)  Se også armbrøst, artilleri, bue, hellebard, håndskytevåpen, lanse, missil, rakettvåpen, skyts, spyd, sverd. Hele artikkelen