Samuel Colt, amerikansk våpenkonstruktør. Best kjent for konstruksjonen av den første praktisk anvendbare revolver med roterende sylinder, kalt Six Shooter (seksløper) fordi sylinderen hadde kamre for seks patroner. Konstruksjonen ble patentert 1835, og det førte til at det i 1855 ble opprettet en våpenfabrikk i Hartford, Connecticut, hvor Colt innførte helt nye mekaniske fremstillingsmetoder. Her ligger fremdeles en av verdens største fabrikker for håndvåpen. Colt var en foregangsmann i arbeidervern og velferdsarbeid.