Nicolas Flobert, fransk våpenprodusent. Flobert var opphavsmannen til randtenningspatronen, som han produserte første gang 1847. Grunnlaget var perkusjonstennhetten som ble formet med rand og isatt blykule. Drivmiddelet var kun tennhettesatsen. Kjent i Norge som ekenøtt. I sin tid ble det produsert små enkeltskudds pistoler beregnet på såkalte ekenøtter. Disse pistolene ble kalt flobberter.