John Moses Browning, amerikansk våpenoppfinner. Mange av dagens skytevåpen skriver seg fra hans oppfinnelser. Han gjorde sin første våpenoppfinnelse 13 år gammel. Oppfant 1896 selvladepistolen, kaliber 45, som er oppkalt etter ham. Hans maskingevær har vært i kontinuerlig bruk i verden fra 1917 til dags dato.