Berthold Schwarz, tysk munk som ifølge tysk tradisjon oppfant svartkruttet på begynnelsen av 1300-tallet. Det å tillegge Schwarz oppfinnelsen av svartkruttet er feil. Han var en av dem som tidligst beskrev dette kruttet i europeisk litteratur. Svartkrutt var brukt i Europa tidligere, bl.a. i raketter. Kunnskaper om kruttet kom trolig til Europa fra Østen via handelsveiene. Det er mulig Schwarz var med på å innføre ildrørsvåpen (gevær og kanon), som kom i bruk på denne tiden.