Kropper og polynomer

Algebra er en gren av matematikken. Den enkleste definisjonen er at algebra er læren om ligninger, regning med tall og variabler og bokstavregning. I dag oppfattes fagområdet mer generelt som studiet av algebraiske systemer (se under) og avbildninger mellom slike. Algebra omfatter grener som gruppeteori, transformasjons- og invariant-teori, ideal- og ringteori, kroppteori og eliminasjon, med anvendelser på algebraisk geometri, tallteori og algebraiske funksjoner. Hele artikkelen

Ny artikkel