Kropper og polynomer

Fagansvarlig

Sigbjørn Hervik

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 2 artikler: