Cellebiologi

En celle er den minste enheten for liv. Alle organismer er bygget opp av enten én eller flere celler.Alle bakterier og noen veldig små dyr og planter består av bare én celle. Disse kalles encellede organismer. Noen organismer kan bestå av flere identiske celler og danner da kolonier. De aller fleste organismer består av mange ulike celler, som samarbeider på ulike måter. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tone Fredsvik Gregers

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 29 artikler:

Z

  1. zygote