Celleforbindelser er spesialiserte kontakter mellom celler, og mellom celler og deres omgivelser (intercellulærsubstans). Celleforbindelser har tre hovedoppgaver: virke som mekanisk sammenkobling av celler så de ikke rives fra hverandre forsegle rommet mellom celler så de danner en sammenhengende barriere uten sprekker bidra i direkte kommunikasjon mellom cellene Det finnes tre hovedtyper celleforbindelser: sammenbindende (adhererende), avgrensende (okkluderende) og kommuniserende (rørformede). Hele artikkelen