Amfibiekrigsskip

Amfibiekrigsskip omfatter alle kategorier marinefartøyer som er konstruert for amfibieoperasjoner. De største er kombinasjonen hangarskip/dokk med et deplasement på omkring 40–45 000 tonn. Deretter følger en rekke spesialskip for transport av tropper, stridsvogner, lastebiler med mer og utstyr, ned til de aller minste fartøyer som er en slags kombinasjon båt/beltevogn. Hele artikkelen