Jagere

Jager er en type krigsskip som oppstod på begynnelsen av 1900-tallet for beskyttelse mot datidens torpedobåter. I vår tid gir betegnelsen jager ikke noe entydig bilde av en skipstype, men den er likevel fremdeles i bruk. . Hele artikkelen