Jager er en type krigsskip som først ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet for beskyttelse mot datidens torpedobåter. I vår tid gir ikke betegnelsen jager noe entydig bilde av en skipstype, men den er likevel fremdeles i bruk. Hele artikkelen