Jagere

Jager, (mil.). En type krigsskip. De opprinnelige torpedobåter fra slutten av 1870-årene var på ca. 27 tonn, fart 19 knop. Omkring 1900 ble det bygd torpedobåter på ca. 300 tonn og med 30 knops fart, og det ble nødvendig å bygge skip til beskyttelse mot torpedobåtene. Typen ble betegnet torpedo(båt)jager (eng. torpedo-boat destroyer), senere bare jager eller destroyer. Hele artikkelen