Jagere

Jager er en type krigsskip som oppstod på begynnelsen av 1900-tallet for beskyttelse mot datidens torpedobåter. I vår tid gir betegnelsen jager ikke noe entydig bilde av en skipstype, men den er likevel fremdeles i bruk. De opprinnelige torpedobåtene fra slutten av 1870-årene var på rundt 27 tonn og fart på 19 knop. Omkring 1900 ble det bygd torpedobåter på cirka 300 tonn og med 30 knops fart, og det ble nødvendig å bygge skip til beskyttelse mot torpedobåtene. Hele artikkelen