Håndskrift

Håndskrift er skrift som er skrevet for hånd, og ikke satt med trykkskrift. Håndskrift følger ulike innlærte stiler, men varierer mye fra person til person. Det er stor variasjon i håndskrifter, både historisk og i moderne tid, med forskjellige stiler, tradisjoner og skriveverktøy. I moderne tid er det vanlig å legge vekt på å kunne skrive raskt og tydelig, for eksempel med løkkeskrift eller stavskrift, eller vakkert i form av kalligrafi og skjønnskrift. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Håndskrift

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel