Typografihistorie

Typografi brukes som begrep om utforming og teknisk behandling av (hovedsakelig) tekstlige budskap, samt den visuelle formen på trykt tekst. Vi forbinder typografi primært med tekst i trykksaker produsert i en håndverksmessig eller industriell prosess, etter hvert også på fjernsynsskjermer og i digitale medier. I videste forstand er typografi all slags tekstutforming, for eksempel i manuskripter eller epigrafikk fra eldre tid.Viktige problemstillinger i moderne typografi er leselighet og tilpassing av formen til innholdet gjennom valg av skrift, skriftstørrelse, linjelengde, linjeavstand, farger og så videre, samt tilpasning av tekst- og bildeflater til papirflaten og plassering av de enkelte elementer. Hele artikkelen